Kommunikation & Partnerskab

Følelsernes systematik

Det er ingen nyhed at mennesker er irrationelle og indimellem tager ufornuftige beslutninger – tænk blot på aktie- og boligbobler. Det nye og overraskende er systematikken og forudsigeligheden bag de fejltagelser vi begår når vi forhandler og tager beslutninger.

Forhandlinger er spækket med følelser, og stiller store krav til vores evner til at kommunikere klart. En god forhandler, er en god kommunikator, med en høj grad af bevidsthed om sig selv og andre.

Din succes ved forhandlingsbordet hænger nøje sammen med din evne til at lytte effektivt, stille de rigtige spørgsmål og præsentere ideer overbevisende.

Styrer du – eller bliver du styret?

Hvis du ønsker mere indflydelse og højere grad af samarbejde i dine forhandlinger skal du overkomme din modparts rimelige indvendinger, hans tvivl og manglende evne til at se muligheder. Få den seneste viden om psykologi og overtalelsesteknik og styrk din evne til at påvirke og overbevise beslutningstagere.

Kom med ind i følelsernes verden, og opdag de begrænsninger og unikke muligheder, som det menneskelige sind rummer. Vi tilbyder en klar strategi for at generere positive følelser og håndtere negative, bygget på den nyeste hjerneforskning og erfaringer fra forhandlinger i en lang række af store danske virksomheder.

Udbytte: Hvad får I med hjem?

 

Målgruppen

Programmet tilpasses den enkelte virksomheds konkrete udfordringer. Fælles for målgruppen er ønsket om forhandlinger præget af mindre mistillid og negative følelser – både fra egen og fra modpartens side.
Målgruppen ønsker at styrke evnen til at kommunikere klart, fremlægge argumentation, påvirke beslutningstagere og indgå bindende aftaler.

De centrale spørgsmål:

 • Hvordan fremstår vi mest overbevisende og hvordan sikrer vi at vores budskabet trænger igennem?
 • Hvilke overtalelsesteknikker har den største effekt?
 • Hvordan kan vi bruge spørgeteknik til at kontrollere samtaler og indhente informationer?
 • Hvad skal vi lytte efter for at høre det usagte?
 • Hvad er mine personlige konflikttriggere og hvad kan få mig op i ”det røde felt”?
 • Hvordan skal vi afkode non-verbale signaler og opdage løgn?
 • Hvilke teknikker skaber hurtigt tryghed og får modparten til at lytte?
 • Hvordan giver vi afslag uden at skade relationen?

Hvad er udbyttet?

Programmet giver deltagerne det afgørende overtag i samspillet med andre og sikrer at vi allerede i forberedelsen er et skridt foran. Deltagerne får en øget forståelse for de centrale dynamikker når mennesker træffer beslutninger. Herudover konkrete teknikker til at påvirke og overbevise beslutningstagere, så I kan nå jeres mål.

Programmet viser en klar strategi for at generere positive følelser og håndtere negative. Forhandlingsklimaet bliver mere konstruktivt og forhandlinger vil være mere effektive.

Et skridt foran:

 • Forstå hvad, der motiverer dig og andre mennesker til at indgå samarbejde
 • Skab positive følelser og håndter negative – hos dig selv og din modpart
 • Større gennemslagskraft og effektive teknikker til at påvirke og overbevise beslutningstagere
 • Forstå årsagerne til at konflikter opstår og hvad der trigger dig
 • Bedre samarbejde og stærkere relationer

Opbygning af forløb

Vores træningsprogrammer indenfor kommunikation og partnerskab bygger på erfaringer fra forhandlingsverdenen, hvor vi hjælper medarbejdere og virksomheder til at indgå partnerskaber og stærke relationer, når de forhandler, servicerer kunder, sælger ydelser og leder medarbejdere.


Præanalyse  →  Hovedprogram  →  Individuel Coaching  →

 

Opfølgningsprogram  →  Individuel Coaching  →  Afrapportering


 

%

Success

%

Konflikt

Samlet oplevelse er rigtig god. Forløbet har givet mig en rigtig god viden om mig selv, mine værdier og hvilke virkemidler jeg skal bruge for at brænde mere igennem.
John Pihl

Account Manager, ISS A/S

Super godt tilrettelagt og struktureret forløb. Jeg fik stort udbytte af coaching, øvelser og feedback, som helt sikkert vil gøre mig bedre i mit arbejde. Claus er en rigtig god coach med god energi.
Peter Friis

Distrikschef, Carlsberg A/S

Det er et kursus, der virkelig har rykket mig. Jeg er blevet bevidst om, hvordan jeg virker på andre, og hvad jeg skal gøre for at tilpasse min kommunikation. Mine forventninger før kurset var at lære at lytte til andre, give mere plads i diskussioner og blive bedre til at involvere andre i projekter. Mine forventninger blev opfyldt til fulde, og jeg vil give min klare anbefaling til andre, som måtte ønske at styrke deres kommunikation.
Lars Juhl Olesen

Chief of Finance and Administration, Carlsberg A/S