Rådgivning

Rådgivning

Negotiation Company tilbyder forhandlingsrådgivning. Vi hjælper med at bygge hele strategien op for hvordan vi går til forhandlingen, sammensætte forhandlingsteamet og optegner hele forløbet med relevante milepæle.

Selve rådgivningen består af flere faser. Indledningsvist skal forhandlingsteamet udvikle et Negotiation Brief™, som følger retningslinjer, som vi udvikler under selve tildelingen af opgave samt gennem interviews med relevante personer i virksomheden.

Dernæst vil vi gennem interviews med relevante personer, identificere målsætning, analysere modparten, identificere og modne forhandlingsvariabler samt udvikle et forhandlingskompas og drejebog for forhandlingen.

Kunne du tænke dig at drøfte mulighederne og eventuelt få sparring for at sikre det bedste resultat står vi naturligvis til rådighed. Ring på +45 7022 1170 eller skriv på cbn@negotiation-company.com

Konsulent

Christian Bryde-Nielsen

Christian Bryde-Nielsen

Founder and CEO, Advisory Expert in Negotiation & Partnership

I forbindelse med forhandlingerne med vores største kunder i Copenhagen Airports havde vi nedsat en Task force som skulle varetage og drive forhandlingerne med luftfartsselskaberne. I den forbindelse hyrede vi Christian Bryde-Nielsen og Negotiation Company til bistå os med værktøjer og løbende sparring. Selve forløbet som strakte sig over 6 måneder fokuserede på at skabe et fælles sprog for vores forhandlinger, herunder forberedelse og valg af strategi samt konkrete værktøjer til at gennemføre de formelle og uformelle forhandlinger, der foregik parallelt med forløbet. Kendskab og forståelse for hvorfor det at værdisætte investeringer og hvordan disse skal bringes i spil har været et stærkt bidrag til forhandlingerne og ikke mindst resultatet.

Mikkel Krogh

Head of Charges, Copenhagen Airports

Den overordnede beslutning om at investere i nye kompetencer er, at markedet har ændret sig og vi må erkende, at nye resultater, kræver nye vaner. Pensionsmarkedet er ganske transparent. Der skulle fokus på bundlinjen, og salgstræning var ikke en løsning, hvorfor valget faldt på forhandlingstræning med Negotiation Company pga. deres partnerskabsorienterede fokus.
Vi ønskede en fokus der i højere grad lå på at understøtte kundernes strategiske mål, frem for blot at være en leverandør af pensionsaftaler.
Sammen med Negotiation Company var vi i en proces, hvor vi skulle få drejet fokus væk fra den argumentative forhandlingsproces, over mod partnerskab. I samarbejde med Negotiation Company udviklede vi et træningsforløb, hvor vores pensionsrådgivere, lærte hvordan kunderne blev en medspiller til at skabe den gode løsning.

Salgsdirektør